🐟Sashimi Lunch

Regular – 12 pieces or Deluxe – 15 pieces of chef choice fresh sashimi.

  • Sashimi Plate $18.95
  • Deluxe Sashimi $22.95